Students visited Samtavisi Cathedral, Ateni Sioni Church, Jvari Monastery and Gori.

студенты Академии (ЕТА) посетили храм Самтависи, Атенский Сиони, монастырь Джвари и Гори.

29 hezîranê xwendkarên Akadêmiyê seredana ciyên dîrokî li Gurcistanê kirin û derheqa dîroka wan guhdarîkirin: Samtavîsî, Sîona Atenî, Dêra Cvarî û bajarê Gorî.

29 ივნისს სტუდენტებმა მოინახულეს : სამთავისი, ატენის სიონი, ჯვრის მონასტერი და გორი.